Diensten    Technieken    Projecten    Over mij    Contact
De Winterschilder

Winterschilder 2020

Tot en met 6 maart 2020 kunt u gebruik maken van de winterpremieregeling.
De premieregeling is van toepassing op onderhoudsbinnenschilderwerk en hiermee samenhangende onderhoudsactiviteiten zoals o.a. wandafwerking/behangwerk.
De premie krachtens de premieregeling bedraagt per gewerkte mandag:
- 30,-- voor particuliere opdrachtgevers;
- 15,-- voor overige opdrachtgevers.
Om voor premie in aanmerking te komen dient de omvang van de opdracht minimaal drie mandagen te omvatten cq 22 uren. Particuliere woningen van 2 jaar of ouder komen bovendien in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 9 %.

Wilt u meer informatie, kijk op www.winterschilder.nl of neemt u even contact met ons op.